Φόρμα στοιχείων σας

Πληκτρολογήστε το όνομα και το τηλέφωνό σας

Φόρμα στοιχείων σας

Το αίτημά σας παραλήφθηκε επιτυχώς

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η Health Net Management ΑΕ, από το 2016 έχοντας δημιουργήσει ένα εκτεταμένης γεωγραφικής κάλυψης δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων, πολυϊατρείων, διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων υποστηρίζει ασφαλιστικά προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας.


Στο πλαίσιο της διαχείρισης των ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας αναλαμβάνει τόσο συμβουλευτικό ρόλο ως προς τη δημιουργία τους όσο και υποστηρικτικό ρόλο ως προς την επ’ αόριστον διαχείρισή τους.


Μέσα από την εξατομικευμένη πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει για την κάλυψη τόσο των απαιτήσεων της καταχώρησης και διαχείρισης των αιτημάτων των πελατών των ασφαλιστικών εταιρειών όσο και των υποχρεώσεων απέναντι στους συμβεβλημένους ιατρικούς παρόχους, φροντίζει να παράγει πλούσια στατιστικά στοιχεία τα οποία βοηθούν στην παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των εν λόγω προγραμμάτων με σκοπό την εξέλιξη ή την τυχόν αναδιαμόρφωσή τους.

GDPR | Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies!