Φόρμα στοιχείων σας

Πληκτρολογήστε το όνομα και το τηλέφωνό σας

Φόρμα στοιχείων σας

Το αίτημά σας παραλήφθηκε επιτυχώς

Διαχείριση υπηρεσιών υγείας

Διαχείριση παροχών προγραμμάτων υγείας που δημιουργούνται από τη εταιρία αλλά και ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων ασφαλιστικών εταιριών. Η συγκεκριμένη διαχείριση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τμήμα της εταιρίας το οποίο υποστηρίζεται από σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές καθώς και διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Αναλυτικά αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης παράγονται για οποιαδήποτε χρονική περίοδο λειτουργίας ενός ασφαλιστικού προγράμματος (reports) όπως :

Παρεχόμενες υπηρεσίες ανά ασφαλισμένο και ιατρικό πάροχο
Κόστος υπηρεσιών ανά ασφαλισμένο και ιατρικό πάροχο
Μέσο κόστος ανά ασφαλισμένο και ιατρική υπηρεσία
Μέσο κόστος ανά ιατρικό πάροχο και οποιοδήποτε άλλο report είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση λειτουργία ενός προγράμματος ή ενός χαρτοφυλακίου ασφαλισμένων.
GDPR | Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies!