Φόρμα στοιχείων σας

Πληκτρολογήστε το όνομα και το τηλέφωνό σας

Φόρμα στοιχείων σας

Το αίτημά σας παραλήφθηκε επιτυχώς

HealthNet MANAGEMENT SA

Η Health Net Management SA, δραστηριοποιείται στον χώρο της διαχείρισης υπηρεσιών υγείας αφενός μέσω ενός σύγχρονου ιατρικού συντονιστικού κέντρου το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο και αφετέρου ενός Πανελλαδικού δικτύου ιατρικών παρόχων (Νοσηλευτικών ιδρυμάτων-Διαγνωστικών κέντρων-Πολυιατρείων και Ιδιωτικών ιατρείων).

Έχει δημιουργηθεί από μία ομάδα ανθρώπων με πολυετή εμπειρία στον χώρο των Ασφαλιστικών εταιριών και των παρόχων υπηρεσιών Υγείας, με εξειδίκευση στη δημιουργία προγραμμάτων υγείας και διαχείριση συστημάτων υγείας.

Η δομή της εταιρείας συνίσταται από τα παρακάτω τμήματα:

1. Ιατρικό συντονιστικό κέντρο (call center).
• 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη λειτουργίας προγραμμάτων και υπηρεσιών υγείας
• Ιατρικές πληροφορίες
• Ενημέρωση για διημερεύοντα-Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία-Νοσοκομεία

2. Τμήμα ανάπτυξης και λειτουργίας ιατρικών δικτύων.
• Δημιουργία ιατρικού δικτύου (συμβάσεις συνεργασίας)
• Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Ιατρικού δικτύου

3. Τμήμα υποστήριξης Ιατρικών παρόχων.
• Doctors office
• Τηλεγραμματεία

4. Τμήμα υποστήριξης Ασφαλιστικών εταιριών.
• Ανάπτυξη, δημιουργία και διαχείριση προγραμμάτων υγείας
• Τηλεφωνική υποστήριξη προγραμμάτων υγείας
• Οικονομική εκκαθάριση με συνεργαζόμενους ιατρικούς παρόχους
• On line παρακολούθηση χρήσης υπηρεσιών υγείας (Reports)
• Προασφαλιστικός έλεγχος – UW
• Ιατρικές πραγματογνωμοσύνες
• Διαχείριση αποζημιώσεων

5. Τμήμα υποστήριξης Εμπορικών εταιριών.
• Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη
• Δημιουργία και διαχείριση προγραμμάτων υγείας
• Τηλεφωνική υποστήριξη σε επίπεδο - Ενημέρωσης - Διαχείρισης έκτακτων περιστατικών υγείας - Συντονισμού πραγματοποίησης υπηρεσιών υγείας

6. Τμήμα μηχανογραφικής υποστήριξης.
• Λειτουργία και ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών.
• Υποστήριξη διαδικασιών ηλεκτρονικής διασύνδεσης με Ασφαλιστικές εταιρίες και ιατρικούς παρόχους
• Δημιουργία Reports και οικονομικών εκκαθαρίσεων μεταξύ της εταιρίας, των ιατρικών παρόχων και των ασφαλιστικών και μη εταιριών.

GDPR | Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies!