Φόρμα στοιχείων σας

Πληκτρολογήστε το όνομα και το τηλέφωνό σας

Φόρμα στοιχείων σας

Το αίτημά σας παραλήφθηκε επιτυχώς

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Η Health Net Management ΑΕ, από το 2016 ανέλαβε τη διαδικασία της ιατρικής πραγματογνωμοσύνης κατ’ εντολή της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται.


Το συντονιστικό κέντρο της Health Net λαμβάνει το αντίστοιχο αίτημα από τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία και συμπληρωματικά το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων στις οποίες χρειάζεται να υποβληθεί ο παθών, ώστε να διευκρινιστεί η κατάσταση της σωματικής βλάβης που έχει υποστεί.


Τα ραντεβού με τους εκάστοτε ειδήμονες ιατρούς προγραμματίζονται μέσω του συντονιστικού κέντρου της εταιρείας είτε στο αντίστοιχο ιδιωτικό ιατρείο τους είτε λόγω δυσκολιών μετακίνησης του παθόντος, διενεργούνται κατ’ οίκον.


Έπειτα, η ιατρική έκθεση και η έκθεση πραγματογνωμοσύνης συντάσσονται σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας από τους αρμόδιους ιατρούς και περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της σωματικής βλάβης που υπέστη ο παθών ενώ παράλληλα ορίζεται και ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της σωματικής βλάβης έτσι ώστε να υπολογιστεί το ποσό αποζημίωσης που θα λάβει από την ασφαλιστική εταιρεία.

GDPR | Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies!