Φόρμα στοιχείων σας

Πληκτρολογήστε το όνομα και το τηλέφωνό σας

Φόρμα στοιχείων σας

Το αίτημά σας παραλήφθηκε επιτυχώς

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Health Net Management (Health Net), δραστηριοποιείται στο χώρο της δημιουργίας και διαχείρισης προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς, με πιστοποιημένες υπηρεσίες / διαδικασίες.

Το όραμα της Health Net Management (Health Net) είναι η καθιέρωσή της στο χώρο της δημιουργίας και διαχείρισης προγραμμάτων υγείας παρέχοντας στους πελάτες της σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες.

GDPR | Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies!