Φόρμα στοιχείων σας

Πληκτρολογήστε το όνομα και το τηλέφωνό σας

Φόρμα στοιχείων σας

Το αίτημά σας παραλήφθηκε επιτυχώς

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Health Net Management ΑΕ, από το 2016 ανέλαβε την υλοποίηση του συντονισμού προασφαλιστικού ελέγχου.


Κατά τη διάρκεια του προασφαλιστικού ελέγχου ο υποψήφιος πελάτης υπόκειται σε ένα σύνολο διαγνωστικών εξετάσεων το οποίο προ καθορίζεται από την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με σκοπό να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.


Το συντονιστικό κέντρο της Health Net, με εντολή της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας, επικοινωνεί με τον υποψήφιο πελάτη, συντονίζει το ραντεβού του για το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένη κλινική, διαγνωστικό κέντρο, πολυϊατρείο ή ιδιωτικό ιατρείο βάσει της προτίμησης/διαθεσιμότητάς τους.


Έπειτα από την ολοκλήρωση των διαγνωστικών του εξετάσεων, οι αντίστοιχες ιατρικές εκθέσεις αποστέλλονται απευθείας στο τμήμα προ ασφαλιστικού ελέγχου της ασφαλιστικής εταιρείας ενώ το στάδιο της διαδικασίας του προ ασφαλιστικού ελέγχου παρακολουθείται παράλληλα από τους υπευθύνους του εν λόγω τμήματος μέσω web service εφαρμογής.

GDPR | Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies!