Φόρμα στοιχείων σας

Πληκτρολογήστε το όνομα και το τηλέφωνό σας

Φόρμα στοιχείων σας

Το αίτημά σας παραλήφθηκε επιτυχώς

Σύγχρονο Τηλεφωνικό κέντρο

Η HEALTH NET Managment (HN) έχοντας σαν στόχο αφενός την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας και εξυπηρέτησης των παροχών προγραμμάτων υγείας και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του χρόνου συντονισμού αυτών, διαθέτει ιατρικό τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Το Call Center είναι επανδρωμένο με έμπειρο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και με 24ωρη παρουσία ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής.

• Σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο Voip (Voice over IP) με δυνατότητες συνεχούς αναβάθμισης
• Εξελιγμένη μηχανογραφική εφαρμογή καταχώρησης και παραγωγής στατιστικών στοιχείων (reports)
• Διαδικτυακή εφαρμογή διασύνδεσης του Call Center με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας των δικτύων

Μέσω των παραπάνω υποδομών το ιατρικό τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο προσφέρει στα μέλη του:

• Ενημέρωση για τις παροχές των ασφαλιστικών προγράμματων.
• Ενημέρωση για τα Συμβεβλημένα δίκτυα υγείας που υποστηρίζουν τις παροχές των προγραμμάτων υγείας.
• Συντονισμό για χρήση των παροχών των προγραμμάτων υγείας από τους ασφαλισμένους (κλείσιμο ραντεβού, οδηγίες, ενημέρωση των παρόχων υπηρεσιών υγείας για την κάλυψη των ασφαλισμένων και την οικονομική τους συμμετοχή/έκπτωση).
• Ιατρική ενημέρωση και συντονισμό για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού υγείας.
• Ενημέρωση για εφημερεύοντα φαρμακεία και νοσοκομεία
GDPR | Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies!