Φόρμα στοιχείων σας

Πληκτρολογήστε το όνομα και το τηλέφωνό σας

Φόρμα στοιχείων σας

Το αίτημά σας παραλήφθηκε επιτυχώς

TELE U/W

Η Health Net Management ΑΕ, από το 2018 ανέλαβε τη διαχείριση τηλεφωνικής ιατρικής συνέντευξης. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής ιατρικής συνέντευξης συγκεντρώνονται από εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία τα οποία μέσω σύγχρονων και αξιόπιστων διαδικασιών αποτυπώνουν την κατάσταση της υγείας των υποψηφίων προς ασφάλιση πελατών.


Το ιατρικό προσωπικό της εταιρείας συλλέγει τηλεφωνικά κατ’ έντολή των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται δεδομένα σχετικά με την υγεία των προς ασφάλιση πελατών των 3 ασφαλιστικών εταιρειών και έπειτα παραδίδει τα συγκεκριμένα δεδομένα στην ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται για περαιτέρω έλεγχο από το τμήμα underwriting.


Σύγχρονες μελέτες αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη διαδικασία της τηλεφωνικής ιατρικής συνέντευξης:


• Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της συλλογής και της ανάλυσης των δεδομένων των υποψηφίων προς ασφάλιση πελατών
• Μειώνει το συνολικό χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της συμπλήρωσης της αίτησης προς ασφάλιση μέχρι και την έκδοση του συμβολαίου υγείας
• Μειώνει το κόστος που απαιτείται για τον προ ασφαλιστικό έλεγχο των αιτούντων σε σύγκριση με προγενέστερες μεθόδους δεδομένου ότι προστατεύει τον αιτούντα και την ασφαλιστική εταιρεία από τη διαδικασία πρόσθετων και δαπανηρών ιατρικών εξετάσεων.

GDPR | Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies!